Site Search

Книги, Каталози, Списания...
и много други печатни продукти. Ние сме специалист в производството на брошури от всякакъв вид и много други продукти на изключително изгодни цени.
Качество и изисквания
са двата най-важни фактора за нас. Имате специални идеи, които искате да реализирате? Не се притеснявайте, ние ще ви помогнем!
Бързо и гъвкаво производство
Нашите машини могат да произвеждат най-различни тиражи и най-различни продукти в рамките на най-много 5 работни дни.
Доставка из цяла Европа
С помощта на нашите спедитори партньори, ние може да изпращаме пратки бързо и сигурно навсякъде в Европа и в рамките на само 5 работни дни.
Комуникация и достъпност
Ние поддържаме постоянна връзка преди и по време на отделните производствени стъпки, така че всяко желание на клиентите ни да бъде изпълнено.
Убедихме ли Ви?
Тогава не се колебайте и се свържете веднага с нас. Обадете ни се, пишете ни E-Mail или просто попълнете формуляра за запитване.

Добре дошли в печатница Смилков

Печатница Смилков може да Ви предложи висококачествена печатна продукция, както и постоянна комуникация и консултация преди, по време и след изпълнението на Вашата поръчка. Печатницата е основана през 1999 година като малък производствен цех и оттогава е прераснала в най-голямата фирма за печатни продукти в родния си Благоевград.Компанията работи с немски печатни машини Heidelberg и техните съответни софтуерни компоненти, както и с япоснки машини за лепене, обрязване и други довършителни процеси. Заедно с нашият професионално подготвен ръководен и изпълнителен състав, ние можем да Ви предложим най-висококачествения печат на книги, каталози и списания в България. Печатницата работи със спедитори и други куриери, така че да се осигури възможност за доставка в цяла Европа.

Ние сме интегрирали почти всички стъпки и нужни машини за производството на книги и предлагаме пълна услуга от запитването и подготовката на файлове до доставката. С помощта на нашите служители и консултации Вие ще получите желаните поръчки, бързо, без проблеми и на достъпни цени.

За да се убедите в нашите възможности, може да погледнете някои от продуктите, които вече сме произвели.
20.08.2021Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1930-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. ... Виж още
23.06.2020Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0593-С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още
21.04.2020Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Избор на изпълнител на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на двуцветна офсетна печатарска машина - 1 брой;
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соло колонаборна машина - 1 брой” в рамките на реализацията на проект № BG16RFOP002-2.040-0318 "Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още
27.02.2020Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0318-C01, проект с наименование: "Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж Съобщение
26.10.2017Проект № BG16RFOP002-2.002-0541“Развитие на управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Избор на изпълнител на Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на производството и чрез инвестиции в ново оборудване, допринасящи за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието в обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието; Обособена позиция 2: Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на производството.". ... Виж още

Искане за разяснения и отговори: Виж още
20.07.2017Проект “Развитие на управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0541-C01, Бенефициент: „СМИЛКОВ“ ЕООД, по процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с предмет “Избор на изпълнител на Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, чрез инвестиции в ново оборудване”. ... Виж още
17.07.2017Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител на дейности по осигуряване визуализация на проекта“ в изпълнение на проект по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0541-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още
06.03.2017Проект № BG16RFOP002-2.002-0541“Развитие на управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “СМИЛКОВ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Развитие на управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още
15.02.2016Проект № BG16RFOP002-2.001-0101-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на Специализирана цветна офсетна печатна машина - 1 брой”.
23.12.2015Проект № BG16RFOP002-2.001-0101-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец декември 2015 г. “СМИЛКОВ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет в "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... Виж още