Site Search

Предпечатът в печатница Смилков се изпълнява от добре обучен персонал и високо специализирани програми. Фирмата разполага с лиценз за програмите Signa Station и MetaDimension (част от пакетът Prinect на фирма Heidelberg Druckmaschinen AG).

Предлаганите услуги включват главно преработване на файлове за подготовка за монтаж. Файловете трябва да бъдат изпратени на e-mail- адресът на печатницата и се приемат само при следните условия:

При затруднения относно изскванията спрямо вашите файлове, печатницата предлага индивидуална работа със служител, който може да отговори на всички ваши въпроси. В такъв случай се свържете с нашия предпечатен отдел.

За удобство на клиентът се предлагат и дизайнерски услуги, като за предпочитане е да се работи само върху дребни детайли от вече съществуващ дизайн, а не да се разработва напълно нов. Ако вече разполагате с нужните данни, но искате да отправите запитване за цена, може да попълните следния фомруляр за запитване.

 

Разширения на файлове Текст Илюстрации Фотоизображения
1. Приемат се предимно файлове с разширения *.CDR, *.EPS, *.PDF или *.TIFF за генериране на принтерски файл. 1. При използване на CorelDraw, всички шрифтове трябва да са конвертирани в криви 1. Изображението да се сведе до растерни и векторни обекти в CMYK 1. Задължително в CMYK- модел. При възможност да се избира: - модел CMYK, тип - Process
2. Разширения*.PS, *.PDF или *.PRN - за директна експонация. 2. При файлове с разширения от InDesign - запазване на файловете в InDesign CS или по- ниска версия 2. Файлове с разширение *.TIFF трябва да бъдат некомпресирани и с минимум 300 dpi 2. Резолюция: минимум 300 dpi
3. Приемат се и файлове отCorelDraw, Adobe Illustrator, Quark XPress, Adobe InDesign и Adobe Photoshop.   3. При файлове с разширения от Illustrator - запазване на файловете в Illustrator CS или по- ниска версия 3. При файлове с разширения от Photoshop - запазване на файловете в Photoshop CS или по- ниска версия