Site Search

Възможна е дигитална експонация на форми с машина CTP Heidelberg Prosetter, Automatic. Новата технология CTP (Computer to plate) позволява бързо експониране на форми и заедно с това - бързо приключване на поръчките.

За улеснение на монтажът се използва програмата Signa Station, която допълнително намаля времето за изпълнение на поръчка. Преди експонация и монтаж, всички файлове трябва да бъдат проверени, дали изпълняват зададените условия.